fbpx

Koulutusmenetelmät

Positiivinen vahvistaminen, häh!?


Kaikki koulutuksemme perustuu positiiviseen vahvistamiseen eli koiran palkitsemiseen ja seuraamme jatkuvasti uusimpia tieteellisiä tutkimuksia koiran käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta. Opetuksessa haluamme kiinnittää erityistä huomiota ohjaajan ja koiran hyvään yhteistyöhön sekä mm. kehittää ohjaajan koiranlukutaitoa.

Koiran kouluttaminen palkitsemalla ei siis tarkoita suunnittelematonta namien syöttämistä, vaan koira palkitaan silloin, kun se tekee halutun käytöksen, esimerkiksi istuu. Tässä ajoitus on äärimmäisen tärkeää sekä juuri kyseiselle koiralle oikean, sille toimivan palkkion käyttäminen.

Koiraa kieltämällä tai esim. fyysisesti rankaisemalla koira ei opi mitään. Tämä voi vain katkaista sen hetkisen käytöksen. Tällaisen rankaisun käyttö voi myös aiheuttaa koiralle pelkoja ja tämän myötä myös aggressiivista käyttäytymistä. Koulutuksessa tulee myös muistaa, että koira itse määrittää, mikä sille toimii palkkiona ja mikä rankaisuna.

Tärkeintä on löytää juuri oikeat palkkiot omalle koiralle, ja meille tärkeää on kouluttaa ilon kautta. Näin koira ja omistaja oppivat parhaiten ja oppiminen on hauskaa.

Vuokko Väyrynen – Koirakoulu Ilon perustaja ja omistaja

Meille on tärkeää kouluttaa ilon kautta

Tärkeintä on löytää juuri oikeat palkkiot omalle koiralle, ja meille tärkeää on kouluttaa ilon kautta. Näin koira ja omistaja oppivat parhaiten ja oppiminen on hauskaa.

Käytösongelmien hoidossa ei ole yhtä oikeaa tietä käytöksen parantamiseen/muokkaamiseen. Käytösongelmien hoidossa tulee alussa rajata kivun mahdollisuus ja kartoittaa koiran hyvinvointi. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa koulutus.

Koiraa ei tule koskaan rankaista. Se ei tee koskaan “väärin”, vaan sillä on aina hyvä syy omaan käytökseensä, vaikka meistä tuntuisikin siltä, että koira käyttäytyy esimerkiksi ennalta-arvaamattomasti. Meillä voit luottaa, että olemme tukena koko koulutuksen ajan ja etsimme oikeat keinot juuri Teidän arkeenne.